STROBILUS, z.s.

"Příroda si bez člověka hravě poradí, člověk bez přírody však nikoliv."

Naučme děti vážit si přírody dřív, než bude všechna zeleň světa zalita betonem.


POZOR

Vzhledem k aktuální situaci v ČR

se až do odvolání ruší

všechny plánované víkendové pobyty.

Pokud by musel být zrušen i letní tábor,

vrátíme Vám již uhrazené zálohy

nebo platby v plné výši.


Letní tábor 2020

Lesní tábořiště nedaleko Rabštejnské Lhoty

2. - 15. 8. 2020

Téma her pro rok 2019 / 2020


O spolku

Kdo vlastně jsme a co pro děti děláme se můžete dozvědět v naší prezentaci nebo pod odkazy níže, a to od historie spolku, jeho stanov a výsledků hospodaření, přes podrobný popis námi pořádaných akcí až po vizitky pořadatelů.


Milujeme přírodu, umíme se bavit a smát, ceníme si svých přátelství, vzájemně se respektujeme, podporujeme a pomáháme si.

A právě to se snažíme předat dětem - naučit je, co je v životě opravdu důležité, být pro ně vzorem.

Svou práci ve spolku děláme, jak nejlépe umíme a usilujeme o to, aby byl:

Legální

Z party nadšenců se postupem čas

stal oficiální spolek s názvem

Strobilus, z.s.

který byl soudem schválen a zapsán

do rejstříku spolků v říjnu 2015.


Rodinný

Nejsme komerční.

Jezdíme v menší skupině a všechny

své členy dobře známe.


Tradiční

V moderním světě je těžké zažít něco

opravdového, přesně o to nám ale jde.

Proto pořád něco vymýšlíme a

někam chodíme, hrajeme hry,

soutěžíme, spíme pod stanem,

vaříme na ohni a zpíváme u táboráků.

Zkušený

Většina našich členů pořadatelů

byla v podstatě vychována tehdejší

pionýrskou skupinou LT Šiškovice,

která pořádala víkendy a tábory

pro děti více než 20 let.


Zábavný

Dětem se plně věnujeme,

s výjimkou poledního klidu mají

program od budíčku až po večerku.


Přátelský

Děti nám důvěřují a my si toho velmi

ceníme, často si přijdou pro radu nebo

se nám svěří se svým trápením.

V 15ti letech poté mnozí zůstavají jako

instruktoři a pokračují s námi

v činnosti nebo se i po letech do spolku

vrací, i když třeba jen na návštěvu.

Školený

Nespoléháme jen na praxi,

zajímáme se o knihy a navštěvujeme

kurzy, které se zabývají prací s dětmi,

bezpečností, první pomocí

nebo tvorbou her a programů.


Bezpečný

Bezpečnost dětí je na prvním místě.

Všechny nové cesty i hry,

zkoušíme nejprve sami na sobě.


Zdokumentovaný

Všechny námi pořádané akce

se snažíme pravidelně

dokumentovat.

Nejlepší fotky a videa

jsou zveřejněné ve fotogalerii

zde na zoneramě.