STROBILUS, z.s.

"Příroda si bez člověka hravě poradí, člověk bez přírody však nikoliv."

Naučme děti vážit si přírody dřív, než bude všechna zeleň světa zalita betonem.


Příští víkend

Budova bývalé MŠ, Vrbatův Kostelec

20. - 22. 3. 2020


Letní tábor 2020

Lesní tábořiště nedaleko Rabštejnské Lhoty

2. - 15. 8. 2020


Sleva za doporučení

Chybí ti u nás soused nebo kamarád?

Přiveď ho k nám, pobavíte se

společně a navíc získáš slevu na pobyt.

Téma her pro rok 2019 / 2020


O spolku

Kdo vlastně jsme a co pro děti děláme se můžete dozvědět v naší prezentaci nebo pod odkazy níže, a to od historie spolku, jeho stanov a výsledků hospodaření, přes podrobný popis námi pořádaných akcí až po vizitky pořadatelů.


Milujeme přírodu, umíme se bavit a smát, ceníme si svých přátelství, vzájemně se respektujeme, podporujeme a pomáháme si.

A právě to se snažíme předat dětem - naučit je, co je v životě opravdu důležité, být pro ně vzorem.

Svou práci ve spolku děláme, jak nejlépe umíme a usilujeme o to, aby byl:

Legální

Z party nadšenců se postupem čas

stal oficiální spolek s názvem

Strobilus, z.s.

který byl soudem schválen a zapsán

do rejstříku spolků v říjnu 2015.


Rodinný

Nejsme komerční.

Jezdíme v menší skupině a všechny

své členy dobře známe.


Tradiční

V moderním světě je zažít něco

opravdového, přesně o to nám ale jde.

Proto pořád něco vymýšlíme a

někam chodíme, hrajeme hry,

soutěžíme, spíme pod stanem,

vaříme na ohni a zpíváme u táboráků.

Zkušený

Většina našich členů pořadatelů

byla v podstatě vychována tehdejší

pionýrskou skupinou LT Šiškovice,

která pořádala víkendy a tábory

pro děti více než 20 let.


Zábavný

Dětem se plně věnujeme,

s výjimkou poledního klidu mají

program od budíčku až po večerku.


Přátelský

Děti nám důvěřují a my si toho velmi

ceníme, často si přijdou pro radu nebo

se nám svěří se svým trápením.

V 15ti letech poté mnozí zůstavají jako

instruktoři a pokračují s námi

v činnosti nebo se i po letech do spolku

vrací, ikdyž třeba jen na návštěvu.

Školený

Nespoléháme jen na praxi,

zajímáme se o knihy a navštěvujeme

kurzy, které se zabývají prací s dětmi,

bezpečností, první pomocí

nebo tvorbou her a programů.


Bezpečný

Bezpečnost dětí je na prvním místě.

Všechny nové cesty i hry,

zkoušíme nejprve sami na sobě.


Zdokumentovaný

Všechny námi pořádané akce

se snažíme pravidelně

dokumentovat.

Nejlepší fotky a videa

jsou zveřejněné ve fotogalerii

zde na zoneramě.