CHARAKTERISTIKA SPOLKU

Milujeme přírodu, ceníme si svých přátelství, vzájemně se podporujeme a pomáháme si.

To se snažíme předat dětem, naučit je to, co je v životě opravdu důležité.

Snažíme se být pro ně vzorem, který budou chtít následovat.

A právě proto je náš spolek:

LEGÁLNÍ

Z party nadšenců se

postupem času stal oficiální

spolek s názvem Strobilus, z.s.

který byl soudně schválen

a do rejstříku spolků zapsán

v polovině října 2015.


RODINNÝ

Nejsme komerční.

Jezdíme v menších skupinách

a všechny své členy

dobře známe.


TRADIČNÍ

Ve světě počítačů a televize

je těžké zůstat věrní tradicím

a zažít něco opravdového.

Přesně o to nám ale jde.

Proto jezdíme s dětmi

na výlety vlakem i pěšky,

hrajeme hry, soutěžíme,

spíme pod stanem s podsadou

a zpíváme u táboráků.

ZKUŠENÝ

Většina z členů pořadatelů

byla vychována původním

vedením skupiny LT Šiškovice,

která fungovala přes 20 let,

ostatní pak přešli z jiných

skupin podobného zaměření.


ZÁBAVNÝ

Dětem se věnujeme,

s výjimkou poledního klidu

mají vymyšlený program

od budíčku až po večerku.


PŘÁTELSKÝ

Mnohé z dětí, které

s námi jezdí pravidelně,

nás považuje za své přátele,

často si k nám sami přijdou

pro radu nebo se za námi

i v pozdějším věku vrací,

ať už jen tak na návštěvu

nebo jako instruktoři

pokračující s námi v činnosti.

ŠKOLENÝ

Nespoléháme jen na praxi,

zajímáme se o vydané knihy

navštěvujeme kurzy, které se

zabývají prací s dětmi,

bezpečností, první pomocí

nebo tvorbou her a programů.


BEZPEČNÝ

Bezpečnost dětí

je u nás na prvním místě.

Všechny nové cesty i hry,

zkoušíme nejprve my sami.


ZDOKUMENTOVANÝ

  Každý námi pořádaný

výlet, víkend nebo letní tábor

je pečlivě dokumentován.

Nejlepší fotky a videa

najdete ve foto galeriích

podrobnosti o tom,

co s námi Vaše děti dělali

si pak můžete přečíst

v našich foto kronikách.