SPOLEK  STROBILUS, z.s.

"Příroda si bez člověka hravě poradí, člověk bez přírody však nikoliv."

Naučme děti vážit si přírody dřív, než bude všechna zeleň světa zalita betonem.


Na této stránce se o našem spolku dozvíte úplně všechno, co Vás zajímá.

Proč byl spolek založen, jaká je naše historie a naše přesvědčení,

kdo je kdo a co v rámci spolku dělá, jaké akce pořádáme, ale i jaká je finanční situace spolku.